Thời đại số hóa chuỗi cung ứng

Các cuộc cách mạng công nghiệp thường phải trải qua một thời gian rất lâu mới xảy ra một lần. Những công nghệ đột phá mới và sự thay đổi nhanh chóng hành vi của khách hàng đang dần hình thành nên một làn sóng lớn. Với tinh thần thay đổi, nắm bắt cơ hội lớn để thích nghi và luôn tiến về phía trước, các nhà sản xuất cải tiến chuỗi cung ứng của họ trở nên số hóa, thông minh và kết nối.


JDA. Software          

Leave a Comment